Kerktaxi

De gezamenlijke diaconie heeft een nieuwe groep vrijwilligers bereid gevonden om de kerktaxi voort te zetten, samen met Siebe Zwaagstra.
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u voor de Stefanus gemeente contact opnemen met Dianne Seinen, (tel. 332 901) en
Voor de Voorhof gemeente met Alma Drent (tel. 333 531) en Willy de Groote (tel. 333 442). Mocht u voor de Stefanus gemeente mee willen draaien in het kerktaxirooster dan kunt u ook contact opnemen met Dianne. 

De gezamenlijke diaconie