Protestantse Gemeente Westerbork i.w.

 

Om in te loggen op deze website: Klik hier

Kaderraad jeugdwerk

De kaderraad is het overlegorgaan voor al het kinder- en jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Westerbork i.o. en

  • wil afstemming en onderling overleg binnen de kinder- en jeugdwerkgeledingen
  • staat open voor veranderingen en aanvullingen
  • wil transparant communiceren met alle geledingen
  • vergadert ongeveer 6 keer per jaar

 

Samenstelling

Saskia Prakken voorzitter
Berry Kramer penningmeester
Betsy Scheper afgevaardigde tienerdienst
Mia Bennen afgevaardigde kindernevendienst De Voorhof
Gerda Veuger afgevaardigde kinderdiensten Stefanuskerk
Mirjam Nienhuis afgevaardigde clubleiding
Esther Speelman jeugdouderling
Jan Willem Wentink jeugdouderling

 

Contact

De kaderraad is te bereiken via

 

 

 

Protestantse Gemeente Westerbork i.w.