Organisten en orgels

 Organisten in De Voorhof:
Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Dhr. C. Amsing Weglangen 8 9431 HK Westerbork 0593 - 331 486
Mw. A.F. Enting-van der Galien Oranjekanaal ZZ 14 9432 TS Zuidveld 0593 - 333 238
Dhr. D. Kruizenga Ereprijslaan 20 9413 AA Beilen 0593 - 540 033

 

Organisten in de Stefanuskerk:

G.J. Pottjewijd (Beilen)
A. van der Mark (Assen)
B. Bouwman (Assen)

 

De Voorhof 

Na de bouw van de Voorhof in 1974 is er in 1976 een orgel gebouwd door Mense Ruiter. Uitgebreide informatie over de historie en de techniek is te vinden op de website 'Orgels in Drenthe' van Geert Jan Pottjewijd.


 

 

 

 

 

 

Stefanuskerk

Het orgel in de Stefanuskerk te Westerbork is een van de vele 2e hands instrumenten in de provincie Drenthe.                  

Tot 1862 heeft er voor zover bekend nooit een orgel in de kerk gestaan en zal men het hebben moeten doen met een voorzanger. De lessenaar van deze voorzanger is nog in de kerk aanwezig, rechts van de preekstoel. Het aantal orgels was in Drenthe in de 19e eeuw zeer beperkt te noemen.  Rond 1840 waren er maar ca. 10 orgels aanwezig. In 1862 zag men kans voor Westerbork een afdankertje te kopen uit Friesland. In Beetgum werd een nieuw instrument aangeschaft van de beroemde orgelmaker van Oeckelen omdat het oude instrument te veel gebreken ging vertonen. Dat van Oeckelen-orgel is daar trouwens nog steeds aanwezig. Het oude orgel ruilde men in bij de orgelmaker. Van Oeckelen plaatste het ingeruilde instrument zonder al te veel wijzigingen in de Hervormde kerk van Westerbork. De orgelbank waar we nu nog op zitten is bv. duidelijk van de hand van van Oeckelen. Het orgel in de Koepelkerk van Veenhuizen was ook zo'n afdankertje dat door van Oeckelen in Drenthe werd geplaatst. Bij de plaatsing werd mogelijk de originele Sesquialter, naar de mode van toen vervangen door een Viola di Gamba. Verder bleef het orgel onaangetast. In de eeuw daarna werd er gelukkig niets aan het orgel gewijzigd. In 1953 was de staat van het instrument dermate slecht geworden dat een restauratie onvermijdelijk was.

Deze restauratie werd uitgevoerd door de orgelmakers van Vulpen uit Utrecht. Het orgel werd voor die tijd zeer piëteitvol gerestaureerd en de verdwenen Sesquialter werd weer gerestaureerd.

Men had trouwens in die tijd geen enkel idee dat men een instrument van de beroemde orgelmaker Christiaan Müller aan het restaureren was. In de jaren daarna liep het orgel zeer grote schade op door de installatie van een hete lucht verwarming en werd het langzamerhand onbespeelbaar.Bij de restauratie van het kerkgebouw werd het orgel gedemonteerd en naar de werkplaats van de orgelmaker de Graaf overgebracht.

De orgeladviseur Klaas Bolt uit Haarlem begon in die tijd met een archiefonderzoek om zo veel mogelijk informatie te achterhalen van het instrument om tot een verantwoorde restauratie te komen.

In dat onderzoek werd gevonden dat het orgel was aangekocht uit Beetgum en leidde het spoor al gauw naar Christiaan Müller die voor de kerk van Beetgum in 1725/26 een nieuw orgel had gebouwd.

Uit verder onderzoek bleek dat niet het gehele orgel nieuw was.De kas en de mechanieken stammen inderdaad van Christiaan Müller, maar het pijpwerk is ouder van de nog onbekende orgelmaker. Nadat de kerkrestauratie afgerond was kon ook het door de Graaf gerestaureerde orgel weer worden teruggeplaatst. De Sesquialter uit 1953 werd vervangen door een nieuw exemplaar en de kapot gestookte windlade werd weer hersteld.Ook kreeg het orgel zijn huidige kleur. Sindsdien functioneert het instrument tijdens de eredienst en concerten weer uitstekend.

Ook over dit orgel is veel informatie te vinden op de website 'Orgels in Drenthe' van Geert Jan Pottjewijd, één van de organisten in de Stefanuskerk.

Het Kistorgel 

Het kistorgel is gebouwd door de orgelmaker Slooff rond 1985 en wordt o.a. gebruikt voor het begeleiden van de cantorij. Ook bij diensten in kleine bezetting is dit een zeer nuttig instrument omdat het eenvoudig verplaatsbaar is.

Het geld voor de aanschaf van dit instrument is bijeengebracht door vrouwelijke gemeenteleden tijdens de Börkermarkten met het verkopen van allerlei zaken.

Meer informatie over dit orgel is te vinden op de website 'Orgels in Drenthe'.