Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

Kerkrentmeesters

In beginsel is het de taak van een kerkrentmeester om te zorgen voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De kerkrentmeesters houden zich in grote lijnen bezig met:

  • financiële zaken (Kerkbalans, begroting, jaarrekening, beheer gelden)
  • personele zaken (predikant, pastoraal medewerker, koster, organisten, hulpen, vrijwilligers)
  • onderhoud en beheer (kerkgebouwen, pastorie, terreinen, vergunningen)
  • administratieve zaken (kerkelijk register, ledenadministratie, archief)
  • federatieve zaken
  • overige zaken (kerktelefoon, Kerkvenster)

Er is altijd veel te doen. Het is fijn dat veel mensen ons hierbij helpen. Gezamenlijk proberen wij op deze wijze, een ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, een bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze kerkgemeenschap.

Colleges van Kerkrentmeesters

Voorhofgemeente

Voorzitter:
dhr. Herman Leicht
Veurhof 30
9431 JA Westerbork
tel. 0593 - 565399 (b.g.g. 06 – 10646165)
email:
 
Secretaris:
mevr. Ria van Doorn
Diekeveenseweg 1
9431 BR Westerbork
tel. 0593 - 333148
 
Penningmeester:
dhr. René Wending
Selhof 9
9431 JE Westerbork
tel. 0593 - 552710

E-mail

Bankrekeningnummer:  NL02 RABO 0369 4071 56

 

Stefanusgemeente

Voorzitter:

Henk Hofman
tel. 0593 - 592932

Penningmeester:

Herman Rutterkamp
tel. 06 - 518 260 77

 

E-mail:

Bankrekeningnummer:  NL80 RABO 0369 4133 18

 

Protestantse Gemeenten Westerbork