Protestantse Gemeenten Westerbork

 Om in te loggen op deze website: Klik hier

De Voorhof zoekt een enthousiaste catecheet


De Protestantse Gemeente “De Voorhof” te Westerbork zoekt per 01-12-2021 een enthousiaste catecheet.
Als catecheet ben je samen met de predikant (op dit moment zijn wij nog vacant) en de jeugdouderling verantwoordelijk voor de invulling en begeleiding van de catechese avonden (± 25 avonden per jaar).

Het doel van catechese is drieledig: 1. Kennisoverdracht 2. Samen met de jongeren zoeken naar de toepassing van het onderwerp op hun (geloofs)leven. 3. Gemeenschapsvorming.

De catecheet die wij zoeken voldoet bij voorkeur aan de volgende eisen:

  • Je hebt een levende relatie met God
  • Je wilt jongeren bekend maken met Jezus, vertellen wie Hij is en voor hen wil zijn
  • Je bent thuis in de Bijbel en de belijdenisgeschriften
  • Je bent in staat open en helder te communicerenJe bent geïnteresseerd in de jongelui; je wilt hen iets leren
  • Je zoekt aansluiting bij de leefwereld en -situatie van jongeren om het geloof relevant te maken
  • Het is een pre als je didactisch onderlegd bent en/of ervaring hebt met het overdragen van kennis

Organisatorische afspraken:

Je bent op een vaste avond (voorkeur woensdagavond en/of vrijdagavond) beschikbaar voor het geven van catechisatie.
De catechisaties worden voor elke groep ca. 1x per maand (uitgezonderd de vakantieperiode) gegeven samen met andere vrijwilligers.

De groepsindeling is als volgt:

1e Groep : Voorgezet onderwijs 1e en 2e jaars
2e Groep : Voorgezet onderwijs 3e en 4e jaars
3e Groep : Voorgezet onderwijs 5e en 6e jaars
4e Groep : 19 + jarigen

1e en 2e groep: 1x per maand op woensdagavond
Van 19:00 – 20:15 uur groep 1 en groep

2. 3e en 4e groep: 1x per maand op woensdagavond
Van 20:30 – 21:30 uur groep 3 en groep 4.

Gemiddeld gaat het om een aanstelling van 2 uur per week conform de salarisregeling van de Protestantse kerk.
Je bereidt een onderwerp voor en geeft de catechese samen met de vrijwilligers en geeft hen daarbij inhoudelijke begeleiding.

Als je belangstelling hebt voor deze functie kun je contact opnemen met onze jeugdouderling:


Jan Willem Wentink

06-52180155

Protestantse Gemeenten Westerbork