Welkom bij de Börker kerkenFijn dat u een kijkje neemt op onze website!
Wij zijn de Protestantse Gemeente de Stefanus en de Protestantse Gemeente de Voorhof in Westerbork en omgeving. Wij proberen ruimte te bieden aan een verscheidenheid in geloof en een plek te zijn waar mensen zich betrokken voelen bij elkaar en bij de kerk.

Wij laten ons daarbij inspireren door de God van de Bijbel, die Liefde en Bron van ons leven is. Die ons de aarde heeft gegeven om van te genieten, maar ook de verantwoordelijkheid om goed voor de schepping en voor elkaar te zorgen. 

Iedere zondag komen we samen rondom het evangelie van Jezus Christus. 
In Zijn Geest proberen we vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te zijn. Daartoe werken we samen op het gebied van jeugd, diaconaat, ontmoeting en inspiratie, het gezamenlijke kerkblad en de website. Toch bestaan er in Westerbork (nog) twee zelfstandige gemeenten, elk met een eigen geschiedenis en identiteit.

De Stefanusgemeente weet zich erfgenaam van de hervormde ‘vrijzinnige’ traditie. Van huis uit was er weinig affiniteit met dogmatische denkbeelden. 
De kerk hoorde er te zijn bij vreugde en verdriet, bij de kruispunten in het leven: omzien naar elkaar. Nu zijn we een ‘ruimzinnige’ dorpskerk met leden vanuit heel verschillende achtergronden en tradities. Vrijheid in denken en geloven wordt als een belangrijke waarde gezien. In de erediensten wordt veel waarde gehecht aan aandacht voor liturgie, symboliek en kerkmuziek. In het Beleidsplan 2021-2025 kunt u meer lezen over de kernwaarden en de visie van de Stefanusgemeente.


De Voorhofgemeente is een veelkleurige gemeente die in de zondagse vieringen, maar ook in al onze overige activiteiten vooral zoekt naar verbinding. Verbinding met God, met elkaar, en met het dorp. In onze gemeente is er naast aandacht voor ouderen ook aandacht voor de middengroep, jongeren en kinderen.


Op deze website bieden wij zoveel mogelijk actuele informatie over erediensten, activiteiten en contactmogelijkheden in onze gemeenten. U vindt informatie over wie we zijn als kerken, wat we doen als gemeenten en hoe het geloof vormt krijgt in ons leven.

U bent van harte welkom bij onze vieringen (ook online!) en andere activiteiten!
 


 

Sporen van Licht - Ramen van Hoop


Per 10 december gaat de route langs:
De Akkers 4, 19, De Kampen 24, Uutkamp 18, Oldekamp 22, Rabbenkamp 2, Groenkampen 9, Sluutwal 4

Als de wereld donker is
Hebben we sporen van licht nodig
Om op de been te blijven
Sporen van licht
Langs ramen van hoop
Wandel je mee langs de 4 wandelsporen?

In de periode voor Kerst, de Adventsperiode zullen er 4 weken lang Ramen van Hoop zichtbaar worden in het dorp Westerbork. Langs vier sporen van licht zullen deze ramen oplichten in verschillende wijken. Elke vrijdag voor Kerst laten we op deze pagina zien waar de ramen te zien zijn en wat een mogelijke wandelroute is om de ramen te bezichtigen. De ramen zullen tot aan 7 januari te zien zijn.
Wandel je mee? Je mag op eigen gelegenheid en tijd de ramen bezichtigen. Tot ongeveer 22.00 uur zullen de ramen verlicht zijn. Bij elk raam is een poster te vinden met daarop een qr-code. Deze qr-code verwijst naar de route die hieronder ook te vinden is.

En omdat er eigenlijk nooit genoeg licht en hoop in de wereld is, dagen we je uit: maak zelf ook een raam van hoop! Elk raam dat extra gemaakt wordt, wordt een bonusraam in de wandelsporen. Hoe meer ramen van hoop, hoe lichter het zal worden. Laten we in Gods naam het donker geen kans geven!
Sporen van Licht – Ramen van Hoop is een initiatief van de beide Börker kerken.

Adventskalender