Verslag bezinningsavond Kerkenraad de Voorhof

Verslag bezinningsavond Kerkenraad De Voorhof

Op 14 februari 2023 gaat de kerkenraad gezamenlijk bezinnen onder leiding van Joanne Greving over het thema: Samen Jong. We openen met een gebed voor de wereld, op dit moment in het bijzonder voor Syrie en Turkije waar een zware aardbeving voor veel verdriet heeft gezorgd. We bidden om solidariteit, gastvrijheid en vrede.

In verschillende groepen (de kaderraad, de brainstormsessies met de middengroepen) zijn we in de kerk bezig met het boek ‘Samen Jong’. De vraag van dit boek is hoe we met elkaar een bloeiende gemeenschap kunnen zijn. Als opwarmer vormen we groepjes van 3 en denken we na over de vraag: wat kost kerk-zijn je en wat levert het je op? Deze briefjes leggen we bij de Paaskaars. Gods licht schijnt over die momenten dat geloven en kerk energie wegzuigt en die momenten dat het energie oplevert.


Samen Jong

We gaan in de drietallen het komende uur langs verschillende kernwaarden die in het boek van Samen Jong staan beschreven. Bij elke kernwaarde ligt een korte samenvatting met een aantal vragen. Alle groepjes gaan met deze vragen aan de slag en schrijven antwoorden op. Het blad met antwoorden blijft liggen bij de kernwaarde, zodat andere groepen hier ook gebruik van kunnen maken. Om onze sterke en zwakke kanten te bepalen krijgt iedereen twee stickertjes om op te plakken. Twee blauwe stickertjes om op die kernwaarden te plakken die we al goed doen in de gemeente, twee oranje stickers op die kernwaarden die wel wat aandacht kunnen gebruiken. De conclusie was dat we het beste zijn in het Warme Gemeenschap zijn en het prioriteit geven aan jonge generaties, maar nog kunnen werken aan het geven van verantwoordelijkheid aan jongeren en het serieus nemen van Jezus’ boodschap (wat vooral gericht is op het voeren van het geloofsgesprek)

Samen gemeente zijn

Om samen een gemeente te zijn, is het goed om te weten wie op welke manier met elkaar verbonden is. Omdat de predikante de kerkenraad nog niet zo lang kent, vraagt ze hen om op te schrijven met wie je een vanzelfsprekende, makkelijke verbinding hebt en van wie je eigenlijk niet zo veel weet.  Als afsluiting bidden we samen en nemen we de tijd om in de stilte te bidden voor degene die we niet zo goed kennen en voor degene die rechts van je zit.


Geesje Vos
Scriba Voorhofgemeente.
 

Nieuwe wandelroute rond dorp Westerbork

Tweede druk wandelroute Westerbork


Vorig jaar (augustus 2022) is door de beide kerken van Westerbork, in samenwerking met de Belangenvereniging Westerbork, een wandelboekje uitgebracht. Hier is zoveel belangstelling dat een tweede druk nodig bleek.
In deze wandelgids staat een niet te lange,  duurzame wandeling rondom en door het dorp Westerbork. Het boekje heeft als titel  Wandelen en even stilstaan. Het wordt door de initiatiefnemers beschreven als ” een moderne pelgrimage door bossen, langs weilanden, akkers en heidevelden. Onderweg  wordt de wandelaar uitgedaagd  om even stil te staan en rust te vinden. Te genieten. En na te denken over onze relatie met de ander en met de aarde en wellicht keuzes te maken”

“Wandelen en even stilstaan”  is een uitgave van de beide Borker kerken in samenwerking met de Belangenvereniging Dorp Westerbork. 

Het boekje is te koop bij de TIP, bij Welkoop en bij Warenhuis Wassen en in de  beide kerken van Westerbork
Lees meer