Wandelen met Wielen

Wandelen elke 1e zaterdag van de maand

Samen wandelen

Het begint al zo’n beetje een traditie te worden: wandelen op de eerste zaterdagochtend van de maand. Steeds is er een leuke groep deelnemers en zijn er  toevallige ontmoetingen en verrassende pleisterplaatsen.
Er wordt eerst vier tot vijf kilometer gewandeld, vervolgens wordt er ergens gerust en koffie gedronken en daarna loopt de groep via een andere route terug naar de startplaats.
De eerstvolgende wandeling is op zaterdagochtend 7 oktober. We starten om half tien vanaf het parkeerterrein van de Voorhof.

 Van harte uitgenodigd om mee te wandelen!

Opgave en/of meer informatie: Gerrit van Arragon (tel:  0651208155/ gerritvanarragon@hetnet.nl) 

Proef QR code voor collecte
Al enige tijd is de gezamenlijke diaconie aan het kijken naar mogelijkheden voor digitaal collecteren via QR code. Tegenwoordig heeft niet iedereen meer kleingeld voorhanden en is het digitaal bankieren al bij veel generaties ingeburgerd. 
 

We zijn op 2 juli begonnen in De Voorhof met een proef om digitaal collecteren via QR code, als aanvullend op de collectemunten en kleingeld. De QR codes verschijnen in de zondagsbrief en via de beamer, tijdens de dienst. In september gaan we bekijken hoe dit verlopen is en of dit ook voor de Stefanusgemeente ingevoerd zou kunnen worden.

Klik hieronder op de  >  om meer informatie over de werkwijze te lezen en de QR codes te scannen, als u dat wenst. 

Lees meer 

World Servants

Deze zomer gaan er weer een aantal jongeren uit de Voorhofgemeente op reis met World Servants. In de dienst van 16 juli zullen we hier extra aandacht aan besteden.

We gaan allemaal naar Afrika om te helpen bouwen aan veranderingen. Daarbij helpen we de lokale bevolking met
het bouwen van een school.

Hanneke Vaatstra: Sierra Leone
21-7-2023 tot 12-8-2023
(projectcode: SL123)
Elise Jonkers: Zambia
22-7-2023 tot 11-8-2023
(projectcode: ZA223)
Julian Jonkers: Malawi
22-7-2023 tot 11-8-2023
(projectcode: MA223)
Arjan Vaatstra: Oeganda
7-8-2023 tot 26-8-2023
(projectcode: UG223)
Coen de Jonge: Oeganda
7-8-2023 tot 26-8-2023
(projectcode: UG223)
 
U kunt onze projecten volgen via de site van World Servants
https://www.worldservants.nl/leef mee

Eten moet je toch

Eten moet je toch

Dit seizoen zijn we begonnen met catechese in de vorm van “Eten moet je toch”
De avonden startten om 18.00 uur en er werd bij verschillende mensen thuis gegeten in 2 groepen. Er werd overheerlijk gekookt door de mensen waar werd gegeten.

Er was een groep van 12+ (5 personen) en een groep van 16+ (10 personen)
Tijdens het eten werd er gesproken over verschillende onderwerpen. De avonden werden geleid door dominee Joanne Greving.

16 juni werd dit seizoen gezamenlijk afgesloten met de jeugd en de mensen die gekookt hebben.

Vind u het ook leuk om volgend seizoen te koken voor 1 van de 2 groepen laat het ons weten.

Roeland Booij, jeugdouderling (06-22971677)
Agnes Stroomberg, jeugddiaken (06-15380386)

Nieuwe wandelroute rond dorp Westerbork

Tweede druk wandelroute Westerbork


Vorig jaar (augustus 2022) is door de beide kerken van Westerbork, in samenwerking met de Belangenvereniging Westerbork, een wandelboekje uitgebracht. Hier is zoveel belangstelling dat een tweede druk nodig bleek.
In deze wandelgids staat een niet te lange,  duurzame wandeling rondom en door het dorp Westerbork. Het boekje heeft als titel  Wandelen en even stilstaan. Het wordt door de initiatiefnemers beschreven als ” een moderne pelgrimage door bossen, langs weilanden, akkers en heidevelden. Onderweg  wordt de wandelaar uitgedaagd  om even stil te staan en rust te vinden. Te genieten. En na te denken over onze relatie met de ander en met de aarde en wellicht keuzes te maken”

“Wandelen en even stilstaan”  is een uitgave van de beide Borker kerken in samenwerking met de Belangenvereniging Dorp Westerbork. 

Het boekje is te koop bij de TIP, bij Welkoop en bij Warenhuis Wassen en in de  beide kerken van Westerbork
Lees meer