De Voorhof


 


  Kerkelijk Centrum De Voorhof 

  Hoogeveenseweg 4
  9431 AZ Westerbork
  tel. 0593 - 331 971  

De Voorhof 

De huidige PKN-Voorhofgemeente is een veelkleurige kerkgemeenschap die in de zondagse vieringen, maar ook in al haar overige activiteiten vooral zoekt naar verbinding. Verbinding met God, met elkaar, en met het dorp.  Verbinding ook tussen jong en oud, gezinnen en alleengaanden, oud-Westerborkers en nieuwe inwoners.  Iedereen is welkom! 

In de regel is er elke zondag om 10.00 uur een kerkdienst in De Voorhof. Na iedere dienst wordt er gezamenlijk koffie gedronken. 

 

Geschiedenis Voorhofgemeente 

Aanvankelijk was de PKN-Voorhofgemeente gereformeerd. In 2011 bestond deze Gereformeerde Kerk van Westerbork 175 jaar. Een kleine groep bewoners van Westerbork en de omliggende dorpen scheidde zich in 1836 af van de officiële (Hervormde) Kerk.  

Sinds ca. 1200 kende Westerbork één kerk (en één kerkgenootschap); door de Afscheiding kreeg het dorp twee kerken. In 1842 bouwden deze ”afgescheidenen” een eigen kerk. In 1908 werd er een nieuwe, grotere kerk gebouwd aan de Wilhelminastraat en in 1974 verhuisden de gereformeerden naar een nog ruimere, huidige  kerk aan de Hoogeveenseweg: De Voorhof.  

Door de jaren heen ontstond er een goede verstandhouding met de Stefanusgemeente. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten, en regelmatig zijn er gezamenlijke kerkdiensten.  

 

Kerkelijk centrum 

Het kerkelijk centrum De Voorhof werd in 1974 in gebruik genomen, toen nog als Gereformeerde Kerk.  Het gebouw voldeed destijds aan de eisen van die tijd en was passend bij de jaren zeventig. Grijze betonsteen en gewassen grindtegels waren toen zeer modern en natuurlijk ook een schrootjesplafond. In 2013 is  De Voorhof gerenoveerd en het kerkelijk centrum kreeg een eigentijdse uitstraling. Als je binnenkomt zie je een prachtige leistenen vloer, moderne stoelen, en een warme kleurstelling. 

Opvallend is ook het prachtige kunstwerk “In Vuur en Vlam” van Mineke Gravers, dat voor in de kerkzaal hangt.  

 

Multifunctioneel 

De Voorhof is ook een multifunctionele accommodatie en wordt daarom zowel voor kerkelijke als maatschappelijke activiteiten gebruikt. Mede vanwege de centrale ligging in Drenthe en de ruime parkeervoorzieningen wordt het gebouw door heel diverse organisaties vaak gebruikt voor (grotere) vergaderingen en activiteiten. 
Zie ook www.zalenverhuurdevoorhof.nl  

  

 

 

 

 

terug