Pastoraat in de Voorhofgemeente

 

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. (bron: website pkn)

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat.

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker van uw wijkgemeente.


Pastoraal Meldpunt Voorhofgemeente:

Tiny Britstra, tel. 0593 - 332 638 of 06 - 8149 9745
Email: evertiny@kpnmail.nl
 
Geke de Boer, tel. 0593 - 332 689
Email: koosengeke@home.nl
terug