Contact

Stefanusgemeente

Stefanuskerk
Hoofdstraat 10
9431 AD Westerbork

Coördinator: 
Geke Iden 
Telefoon  06 49371635
E-mail: Stefanuskerkwesterbork@gmail.com

Predikant:

Ds. Melle Leffers
De predikant werkt in de regel op dinsdag en vrijdag in Westerbork, de woensdagen werkt hij thuis. Hij is te bereiken op T 0593 - 333728 (doorgeschakeld) of mobiel 06 - 51433553 of via email predikantstefanuskerk@gmail.com

Scriba kerkenraad:

Mw. Aleid Nijhoff
Telefoon: 06 20548698
E-mail: scribastefanuskerk@gmail.com  

Preekvoorziening:

Mw. Marjan Leffers
Telefoon: 06 - 30062928
E-mail: marjanleffers@gmail.com

Kerkelijk Bureau (leden administratie):

Mw. Mieneke Zwaans
Telefoon: 06 - 41938729
E-mail: ledenadm.stefanuskerk@gmail.com

Social Media:

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/Stefanuskerk/

 

Voorhofgemeente

De Voorhof
Hoogeveenseweg 4
9431 AZ Westerbork

 

Koster:

Dhr. Jaap Flokstra
Telefoon: 0593 331 971* (bgg: 06  38890602) 
E-mail: kostervoorhof@gmail.com

Predikant:

ds. Joanne Greving
Telefoon (ook Whatsapp): 06 22054865 (werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag)
E-mail: predikantvoorhof@pgwesterbork.nu

Scriba kerkenraad:

Mw. Geesje Vos
Telefoon: 06 21926729
E-mail: scribavoorhof@pgwesterbork.nu

Preekvoorziening:

Dhr. Henk Oort
Telefoon: 0593 552 267
E-mail: henk.oort@planet.nl

Kerkelijk Bureau (leden administratie):

Dhr. H. Nijhoff
Hoofdstraat 6
9433 PB Zwiggelte
Telefoon: 0593 523 109
E-mail: h.nyhoff@hccnet.nl 

Social Media

Instagram:  https://www.instagram.com/voorhofwesterbork

Facebook: https://www.facebook.com/voorhofwesterbork/

 

Gezamenlijke diaconie

Voorzitter:

Mevr. Joke de Visser - Zwiep
Telefoon: 06 - 1495 7548
E-mail: jokedevisserzwiep@gmail.com

Scriba:

Dhr. L. Sanders
Telefoon: 0593 522 189
E-mail: l.sanders1@planet.nl
 

Kerkvenster: 

Redactie:

E-mail: kerkvenster@hotmail.com

Bezorging:

Mw. C. Epping-v.d. Weide
telefoon: 0593 - 332 848

Abonnementen Stefanusgemeente: 

Telefoon: 0593 - 333 149
E-mail: beheerstefanuskerk@gmail.com

Abonnementen Voorhofgemeente:

Telefoon: 0593 - 565 399
E-mail: beheervoorhof@gmail.com
 

Website:

E-mail: info@pgwesterbork.nu

terug