Projectkoor

In de Adventskerk is één keer in de maand op zondag een middagviering waarin de muziek de toon zet: Musica Pro Deo.

Op zondag 18 juni zal er een viering zijn waarin levensliederen en – woorden van Huub Oosterhuis klinken. Getoonzet door componisten als Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal, en anderen. De Asser cantorij aangevuld met projectleden zal de gemeente begeleiden in het zingen van de, vaak prachtige, liederen van deze op Paasmorgen, 9 april j.l., overleden dichter-theoloog.

Tot dusverre hebben zowel deelnemers als bezoekers van de vespers hiervan ten volle genoten. Jij en u krijgt, opnieuw, de kans om mee te doen aan het projectkoor. 

In vier repetities voorafgaande aan de vespers maken we ons niet alleen de muziek eigen, maar zullen we hier en daar ook ingaan op het gedachtengoed achter de teksten.

Voor deze projectcantorij, die ook deze keer weer geleid zal worden door Dick Dijk, zoeken wij zangers die enige handigheid hebben om van blad kunnen zingen of tenminste thuis in de gelegenheid zijn om de partij “redelijk zelfstandig” in te studeren.
Vanwege het maximum van 35 zangers is het raadzaam om u snel op te geven, want de volgorde van aanmelding en de stemverhoudingen bepalen uw deelname. Bij aanmelding is het nodig te weten welke stemsoort u heeft.


Data van de repetities zijn vrijdag 12 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni
Tijd:            repetities van 19.00 uur tot 21.00 uur, viering 16.00 uur
Plaats:       Op 12 mei en 9 juni in de Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2, Marsdijk
Op 2 en 16 juni in de Adventskerk, Lindelaan 49 Assenoost
Kosten:     € 25,-- p.p. ( met partners € 40,-- ) voor muziek, plezier en overige zaken

 
Tijdens de eerste repetitie kan contant worden betaald. Maar de betaling kan ook worden overgemaakt naar: Wijkkas Vredenoord, NL44RABO 0373 7156 25 t.n.v. Oosterhuis project 2023. De hoogte van de bijdrage mag geen belemmering zijn voor deelname. Indien dit het geval is, kunt u dit overleggen met de onderstaande personen.
 
Opgave met vermelding van stemsoort graag voor 30 april bij:
Klaas Pieter Touw,             email k.p.touw@kpnmail.nl  of tel. 0592 31 72 53 of
06 26 80 06 90

Henk Maat                            email h.j.maat@kpnmail.nl  of tel. 06-12198732

Corry vd Molen-Sijbolts,     email corry.vandermolen@ziggo.nl of tel. 0592 34 65 49 of 06 22 06 51 78

Uiteraard kan bij hen ook “praktische informatie” worden verkregen over het project.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Helène van Noord, helene.van.noord@planet.nl tel. 0592 30 03 88

We hopen dat we jouw/ uw interesse hebben gewekt!

met een hartelijke groet, het voorbereidingsteam
Klaas Pieter Touw, Corry vd Molen, Henk Maat en Jenneke Netjes.
terug

Terugblik The Passion Westerbork 2024


Klik op de afbeelding om een terugblik van dit mooie evenement te lezen. 
 

Programma 50 Jaar De Voorhof