Hulp bieden aan asielzoekers Ter Apel

In onze gezamenlijke diaconievergadering van afgelopen donderdag 13 oktober hebben we uitgebreid gesproken over de problematiek van asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Afgelopen zomer moesten daar regelmatig enkele honderden mannen, vrouwen en kinderen de nacht in de  open lucht doorbrengen omdat er geen slaapplaatsen meer beschikbaar waren. 
Inmiddels is er een tweede opvangcentrum in Zoutkamp geopend en zijn er elders in het land ook extra slaapplaatsen beschikbaar gekomen. 

Een aantal Protestantse gemeenten in het noorden van het land heeft ook concreet hulp aangeboden door beschikbare ruimte open te stellen voor asielzoekers. 
De ergste nood lijkt op dit moment verholpen, maar de opvang en doorstroming blijft een punt van zorg.
Op dit moment beschikken onze kerken niet over een geschikte opvangruimte. 
Om toch in één of andere vorm hulp aan te bieden is besloten om aanstaande zondag, 23 oktober, zowel in de Stefanuskerk als in de Voorhof een bijzondere collecte te houden voor stichting INLIA.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. 

Wij willen deze collecte graag bij u aanbevelen. 
Met uw bijdrage ondersteunen we de stichting INLIA,  en indirect ook onze mede-gemeentes in het noorden van het land die in staat zijn om opvang en slaapplaatsen te kunnen aanbieden.    
terug