Wandelen elke 1e zaterdag van de maand

Wandelingen op de eerste zaterdag van de maand

Sinds de zomer van 2023 wordt er samen gewandeld op de eerste zaterdag van de maand. Iedereen die zin heeft mee te lopen is van harte welkom. We lopen maximaal tien kilometer met halverwege een koffiestop (al dan niet met gebak). Steeds is er een andere, meest onverharde, route met daartussen soms verrassende horecagelegenheden. Iedere keer wandelt er een heel gevarieerde groep mee.
We  verzamelen ons om half tien bij de parkeerplaats van De Voorhof en rijden dan naar het startpunt. 

Je bent van harte welkom om (weer of voor het eerst) mee te wandelen! Meld je aan en/of kom op de eerste zaterdagochtend van de maand  gewoon om half tien naar de parkeerplaats van de Voorhof.
Opgave en/of meer informatie: Gerrit van Arragon (tel:  0651208155/ gerritvanarragon@hetnet.nl

terug