Kerkvenster

 

Kerkvenster is het kerkblad van de gezamenlijke Börker Kerken. Het Kerkvenster wil een open raam zijn, waardoor een ieder naar binnen en naar buiten kan kijken. Het blad gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de twee Protestantse Gemeenten in Westerbork, maar heeft ook aandacht voor wat zich buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt. Kerkvenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en wereld. Het kerkblad verschijnt elf keer per jaar. In principe iedere maand en in de zomermaanden een keer per acht weken.

Inleveren van kopij kan per mail: kerkvenster@hotmail.com, aanleveren in lettertype Tahoma 10. De artikelen graag ondertekenen met uw naam en, indien van toepassing, organisatie, commissie of werkgroep. 

Inleveradres - administratie - bezorging:

Mw. C. Epping-v.d. Weide
Brinklaan 8
9431 AK Westerbork
Tel. 0593 - 332 848

Inleveradres:

Mw. B. Kramer-Kroeze
Selhof 6
9431 JD Westerbork
Tel. 0593 - 332 427

Vormgeving:

Mw. Hilly v.d. Weide-Sallomons, tel. 0593 - 322 393

Dhr. Hans Groeneveld, tel. 06 - 5171 6005


De abonnementsprijs van het Kerkvenster is € 12,00 per jaar. Voor informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met de Kerkrentmeesters:

Stefanusgemeente:

E-mail: beheerstefanuskerk@gmail.com
Telefoon: 0593 - 333 149

Voorhofgemeente:

E-mail: beheervoorhof@gmail.com
Telefoon: 0593 - 565 399

 

Inleverschema voor 2024: 
 

terug