Diaconale Maaltijd

Zaterdag 1 april 2023 was er de tweede tweede diaconale maaltijd in de Voorhog, verzorgd door de diaconie van de beide Borker kerken. Vijf-en-twintig  mensen waren aanwezig en was een prettige sfeer. Ds. Joanne Greving opende de maaltijd met een verhaal en een gebed. Daarna kon er genoten worden van 3 soorten soep en 2 soorten salade. Het was een geslaagde, gezellige bijeenkomst.


 
terug