Kerkenraad De Voorhof

 

Functie:

Naam:

Telefoon / e-mail:

       
Algemeen Predikant (ma - di - vr) ds. Joanne Greving predikantvoorhof@pgwesterbork.nu
  Voorzitter Tiny van Hoek presesvoorhofwesterbork@gmail.com
  Scriba Geesje Vos scribavoorhof@pgwesterbork.nu
  Notulist Marjan Heuvelman  
       
Ouderlingen   Ouderling Kerkrentmeester Henny Nijhoff  
  Ouderling Kerkrentmeester Herman Leicht  
  Ouderling Vieren Bé van der Veen  
  Ouderling Jeugd Roeland Booij  
  Ouderling voor verbinding met het dorp   Gerrit van Arragon  
  Pastoraal Ouderling  Antje Koopmans  
  Pastoraal Ouderling Bert Hoekman  
       
Diakenen Diaken Secretaris Aleida Enting  
  Diaken Vice voorzitter Aly Hepping  
  Diaken HA Derkshoes Jan Boer  
  Diaken Henk Scheper  
  Diaken Agnes Stroomberg  
  Diaken Annemarie Roukema    
  Diaken Arnold Prins  
  Diaken Margreet Booij  

terug