Kerkenraad Stefanus

 

 

Functie:                                                     

Naam:                      

Telefoon:

       
Algemeen Predikant                                           ds. Melle Leffers 0593 - 337 286
  Voorzitter Jan Gorter 06 - 2095 1369
  Scriba Aleid Nijhoff 06 - 2054 8698
       
Ouderlingen   Ouderling Kerkrentmeester (vz)               Henk Hofman  0593 - 592 932
  Ouderling Pastoraat Willie Rutterkamp 06 - 4689 2451
  Ouderling Pastoraat Aaltje Kerssies 06 - 1884 5627
       
Diakenen Diaken Voorzitter Joke de Visser-Zwiep  06 - 1495 7548
  Diaken Dianne Seinen 0593 - 332 901
  Diaken Jan Gorter 06 - 2095 1369
terug