Oproep INLIA

Ook al hebben we als Westerborkse kerken geen mogelijkheid asielzoekers te huisvesten, we kunnen wel helpen. Op veel plaatsen waar INLIA crisisopvang heeft georganiseerd voor asielzoekers, zijn nog vrijwilligers nodig. Dit is o.a. in Groningen, Hoogkerk en Vries het geval.

De opvang van asielzoekers is en blijft een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, INLIA blijft die  overheid dan ook met klem aanspreken. Maar in de woorden van de Protestantse diaconie van Gouda:
“Waar onze overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt. Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?”

U kunt zich melden als vrijwilliger via de mail: crisisopvang@inlia-projecten.nl
Of bij mij : scribastefanuskerk@gmail.com 
of tel. 06 20548698

Aleid Nijhoff
Scriba Stefanusgemeente
 
terug