Vakantie met aandacht 2023

Vakantie met aandacht 2023

Hetvakantiebureau.nl organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland voor
senioren, maar ook voor mensen, die in het dagelijkse leven extra zorg of begeleiding nodig hebben.
Dit is mogelijk, doordat zo’n 1500 vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor een prachtige vakantie.

Hetvakantiebureau.nl werkt nauw samen met de Protestantse Kerk Nederland.
Vanuit onze plaatselijke kerkelijke gemeente wil de gezamenlijke diaconie ook hulp  verlenen aan mensen
die op deze manier op vakantie willen. Onze hulp kan zowel praktisch als financieel zijn.

Ook kan het zijn dat uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming in de kosten voor een aangepaste vakantie verleent.
Samen met RCN Vakantieparken biedt Hetvakantiebureau.nl ook in 2023
gratis 100 vakantieweken voor gezinnen, die leven op bijstandsniveau.
Met deze actie hopen we gezinnen, voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is, een fijne vakantie te bieden. 

Vanaf maart kunnen gratis vakanties worden aangevraagd
( Hetvakantiebureau vraagt alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling) via de plaatselijke diaconie van PKN.
De voorwaarden en meer informatie vindt u op: www.hetvakantiebureau.nl
of via Hetvakantiebureau.nl, Postbus 264, 3940 AG in Doorn telefoon: 0343-745890, mail: info@hetvakantiebureau.nl

gezamenlijke diaconie,
Dianne Seinen

PS: Natuurlijk is door de corona epidemie nog steeds niets zeker. Alles is onder voorbehoud…..
 
terug