Verhuizen en / of Vertrekken


Uitgeschreven worden uit je eigen kerk, zonder dat je het weet of er om gevraagd hebt. Het overkwam één van onze gemeenteleden een paar maanden geleden. Ze las in het Kerkvenster dat ze ‘vertrokken’ was naar een andere kerkelijke gemeente. Zomaar uit haar eigen gemeente, waarbij ze zich thuis voelde. Dat was een onaangename verrassing! Ze mocht dan officieel van woonplaats veranderd zijn, ze wilde haar eigen kerk toch liever niet kwijt!

Gelukkig schreef zij een brief aan de kerkenraad. De voornaamste reden dat ze contact opnam is dat ze zich afvroeg hoe dit tot stand was gekomen. Haar brief gaf ons namelijk de gelegenheid om uit te leggen wat de reden ervan was. Om uit te leggen dat het weer ongedaan gemaakt kan worden. Maar vooral ook om te vertellen dat het een automatische administratieve handeling is die helemaal niets zegt over hoezeer zij welkom is in onze gemeente!

Henk Nijhoff van het Kerkelijk bureau legt uit hoe het werkt: “Ik doe de ledenadministratie van De Voorhof. Alle wijzigingen krijg ik van de landelijke kerk. En die krijgt de informatie weer van de burgerlijke gemeente Midden Drenthe. Verhuis je, dan wordt je automatisch overgeschreven naar de PKN gemeente waar je nieuwe adres is. De kerk in je nieuwe woonplaats neemt dan meestal contact op voor een kennismaking. Ik kan vanuit hier zelfs niet voorkomen dat iemand wordt overgeschreven. Wil je toch bij je vertrouwde kerk blijven van je oude woonplaats, dan kun je dat aangeven als je je verhuizing doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau. Je wordt dan naderhand weer bij ons terug ingeschreven, als zogenaamd  ‘Voorkeurslid’.

In het voorbeeld van het gemeentelid bleek dat er vanuit de PKN van haar nieuwe woonplaats nog geen contact opgenomen was. Daardoor voelde het alsof ze nergens een plek meer had en dat maakte het extra vervelend. Gelukkig weet zij ondertussen dat zij van harte welkom is en blijft bij haar Voorhof-familie. Ze beseft hoe waardevol het is om onderdeel te zijn van een gemeente en ze heeft zich als zogenaamd ‘Voorkeurslid’ weer laten inschrijven bij ons. Daar zijn we blij mee!

We zijn, als Kerkenraad, nog op zoek naar een manier om dit soort onaangename verrassingen te voorkomen in de toekomst. Het gemeentelid heeft toestemming gegeven om haar voorbeeld te gebruiken, vooral om te helpen uit te leggen hoe zoiets kan gebeuren. Zodat een volgende keer als iemand verhuist, duidelijk is dat het geen ‘bewuste keuze’ is vanuit de gemeente om iemand over te laten schrijven, maar een automatische actie, die volgt op het doorgeven van je inschrijving bij de burgerlijke gemeente van je nieuwe woonplaats. Je kunt ook zelf je verhuizing doorgeven aan ons Kerkelijk Bureau, en aangeven dat je ‘voorkeurslid’ wilt worden, als je toch liever lid wilt blijven binnen onze gemeente.

Elke PKN-gemeente maakt voor de ledenadministratie gebruik van het LRP en heeft daardoor met deze automatische overschrijvingen te maken. Voor vragen hierover kun je altijd contact opnemen met de contactpersonen van het Kerkelijk Bureau. 
  
terug

Terugblik The Passion Westerbork 2024


Klik op de afbeelding om een terugblik van dit mooie evenement te lezen. 
 

Programma 50 Jaar De Voorhof