Vluchtelingen aan het woord in de Stefanuskerk

Vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en Kazachstan, die sinds enige tijd in Westerbork wonen, vertellen zondag 12 februari om 14.00 uur in de Stefanuskerk hun levensverhaal. Het is voor het eerst dat deze statushouders op een publiek podium vertellen waarom ze gevlucht zijn, wat ze daarvoor hebben doorstaan en hoe ze uiteindelijk in Westerbork zijn komen wonen. 
In Westerbork wonen inmiddels meerdere vluchtelinggezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Journalist Henk ten Oever gaat met hen in gesprek.
De bijeenkomst is een initiatief van de Vrienden van de Stefanuskerk. Het is één van de Stefanus Sessies, die deze stichting organiseert om geld in te zamelen voor het behoud van dit historische kerkgebouw. Vluchtelingenwerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe zijn intensief betrokken bij de organisatie. 

Er hoeft voor deze Stefanus Sessie dit keer geen entree betaald te worden. De Vriendenstichting en gemeente hebben dat, gelet op het karakter van deze bijeenkomst, gezamenlijk besloten om zo voor iedereen de toegang mogelijk te maken. U kunt wel alvast een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar: vriendenstefanuskerkwesterbork@gmail.com

Wees allen van harte welkom.
 
terug