Volzin

Gespreksgroep VOLZIN

VOLZIN is een blad vol met zin! Met actuele, prikkelende en zeer
lezenswaardige artikelen over zingeving, samenleving, cultuur en godsdienst.
Het motto van het blad luidt: verdieping, vernieuwing en verbinding.
Het is mijn bedoeling om maandelijks een artikel met een groep
belangstellenden te bespreken. De verhalen zijn goed leesbaar en zitten dicht op de actualiteit.
De inhoud is heel wisselend wat zorgt voor voldoende variatie in de bijeenkomsten.
Iedereen is welkom.
Ik hou daarvoor de vrijdagmiddagen 12 januari, 16 februari en 15 maart vrij van 15.00 - 16.30 uur.
Wie mee doet krijgt van te voren het artikel opgestuurd. Daarom graag opgave vooraf.
(Bel 06 – 514 33 553 of mail naar predikantstefanuskerk@gmail.com)

Met vriendelijke groet,
Melle Leffers
Predikant Stefanuskerk
terug